ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Phần mềm lawpia.vn (được gọi là Lawpia) do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt xây dựng và quản lý. Bằng cách sử dụng dịch vụ của Lawpia đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý với những Điều khoản sử dụng được liệt kê sau đây. Nếu khách hàng không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, thay đổi hay cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên truy cập xem lại Điều khoản sử dụng này. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi ở các điều khoản này đã được chúng tôi cập nhật chứng tỏ khách hàng chấp nhận những sự thay đổi này. Khi đăng ký sử dụng Lawpia, khách hàng có trách nhiệm đọc và hiểu những chính sách của website cũng như những quy định của pháp luật hiện hành về quản trị văn phòng dịch vụ pháp lý.
 • Dùng thử dịch vụ Lawpia
  • Khi Khách hàng đăng ký sử dụng thử dịch vụ phần mềm Lawpia, Lạc Việt sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho Khách hàng cho tới khi:
   • Hết thời hạn dùng thử;
   • Khách hàng chính thức sử dụng dịch vụ.
  • Khách hàng có trách nhiệm duy trì bảo mật cho tài khoản của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên kết với tài khoản. Khách hàng đồng ý cung cấp và duy trì thông tin chính xác, hiện hành và hoàn chỉnh, bao gồm thông tin thanh toán và thông tin liên hệ để thông báo và các liên hệ khác từ chúng tôi. Khách hàng không được dùng thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến tài khoản của mình.
  • Lạc Việt không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của Khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử này. Toàn bộ dữ liệu dùng thử của Khách hàng sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống khi hết thời hạn dùng thử mà Khách hàng không chuyển sang sử dụng chính thức.
 • Quy định sử dụng dịch vụ Lawpia
  • Quyền lợi của Khách hàng
   • Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm Lawpia trong thời gian đăng ký để phục vụ công việc của mình;
   • Khách hàng có quyền yêu cầu Lạc Việt tư vấn hỗ trợ sử dụng phần mềm theo Điều 3 của Thỏa thuận này.
  • Trách nhiệm và nghĩa vụ của Lạc Việt:
   • Lạc Việt chịu trách nhiệm cũng cấp cho Khách hàng quyền sử dụng phần mềm Lawpia theo hình thức trả tiền theo gói dịch vụ đã đăng ký.
   • Lạc Việt có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm Lawpia cho Khách hàng sử dụng.
   • Lạc Việt chịu trách nhiệm bàn giao cho Khách hàng thông tin truy cập hệ thống qua email. Khi Khách hàng nhận được email bàn giao này thì Lạc Việt coi như đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phầm của mình.
   • Lạc Việt có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
   • Lạc Việt có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng theo Điều 3 của thỏa thuận này.
   • Lạc Việt chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được Lạc Việt báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít được sử dụng nhất.
   • Lạc Việt có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ Khách hàng.
  • Trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách hàng
   • Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của Lạc Việt ghi trong phần mềm để tổ chức khai thác, vận hành hệ thống phần mềm.
   • Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Lạc Việt đúng số tiền và đúng kỳ hạn theo quy định của Điều 7 trong thỏa thuận này.
   • Khách hàng chịu trách nhiệm sử dụng phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của Lạc Việt công bố trong phần mềm.
   • Để Lạc Việt có thể cung cấp dịch vụ, Khách hàng đồng ý cho Lạc Việt quyền sử dụng, xử lý và truyền tải dữ liệu của Khách hàng.
   • Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ Lạc Việt, Khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu ngầm định ngay trong lần đầu tiên sử dụng hệ thống.
   • Khách hàng có trách nhiệm:
    • Xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng;
    • Đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng.
    Lạc Việt sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của Khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi hệ thống mạng nội bộ Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của Khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với Lạc Việt về các truy cập trái phép.
   • Khách hàng đồng ý không sử dụng, cũng không cho phép sử dụng dịch vụ của Lạc Việt bao gồm upload dữ liệu, email, viết bài hoặc truyền tải dữ liệu cho các mục đích sau:
    • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
    • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
    • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
    • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
    • Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm)
    • Vi phạm quy định của pháp luật
    Lạc Việt có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào vi phạm các điều được liệt kê bên trên. Lạc Việt không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng trong các tình huống Lạc Việt thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.
   • Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, Lạc Việt sẽ thông báo trước tới Khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.
   • Lạc Việt có thể đề nghị và Khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của Lạc Việt. Mục đích của việc này là để Khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho Lạc Việt. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. Lạc Việt không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng này.
 • Tư vấn và hỗ trợ sử dụng
  • Lạc Việt chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua điện thoại, email và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website lawpia.vn.
  • Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng,…) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.
 • Bảo mật
  Lạc Việt sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng. Lạc Việt cam kết sẽ không:
  • Sửa đổi dữ liệu Khách hàng.
  • Tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
  • Truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.
 • Đảm bảo bí mật thông tin
  • Trong phạm vi của thỏa thuận này, “thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:
   • Được công chúng biết tới;
   • Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
   • Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
   • Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của Khách hàng;
  • Cả hai bên thỏa thuận:
   • Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “thông tin bí mật”.
   • Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “thông tin bí mật”.
   • Không sử dụng “thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.
 • Bản quyền phần mềm và dữ liệu
  • Lạc Việt là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả phần mềm Lawpia, đã được đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giấy chứng nhận số 3264/2021/QTG ngày 14 tháng 05 năm 2021.
  • Khách hàng đồng ý rằng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: Giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch vụ thuộc sở hữu riêng của Lạc Việt được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này. Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác Dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.
  • Việc sử dụng phần mềm hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ, trừ khi việc sử dụng dịch vụ như được cho phép theo thỏa thuận này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và Khách hàng có thể phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với việc xâm phạm quyền tác giả.
 • Phí sử dụng, thời hạn và phương thức thanh toán
  • Phí sử dụng dịch vụ mà Khách hàng phải thanh toán cho Lạc Việt sẽ được Lạc Việt gửi thông báo đến Khách hàng.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho Lạc Việt 100% giá trị của đơn hàng/hợp đồng đi kèm với thỏa thuận này ngay khi thỏa thuận được ký kết.
  • Lạc Việt có thể điều chỉnh cấu hình, phí, giá và báo giá,... với điều kiện rằng không thay đổi nào về giá được áp dụng cho Khách hàng trong kỳ đăng ký, và chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã đồng ý gia hạn, nâng cấp hay làm mới kỳ đăng ký. Bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào như thế nếu không phản đối bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận, hay hóa đơn, tích hợp hay thông báo về những thay đổi phí và/hoặc giá.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho Lạc Việt bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc một đối tác thứ ba.
 • Từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm
  • Từ chối đảm bảo
   • Lạc việt không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của Lawpia (bao gồm nhưng không giới hạn: Mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại.
   • Lạc việt không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Dịch vụ của lạc việt được cung cấp cho Khách hàng dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem dịch vụ hoặc thông tin được tạo ra từ dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của Khách hàng.
  • Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
   • Trong bất cứ trường hợp nào lạc việt đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:
    • Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ;
    • Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với dịch vụ;
    • Truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu;
    • Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua dịch vụ;
    • Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với dịch vụ;
    • Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.
 • Bất khả kháng
  Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:
  • Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của Lạc Việt.
  • Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của Lạc Việt.
  • Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của Lạc Việt làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.
  • Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
 • Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận
  • Thời hạn của thỏa thuận
   • Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử dịch vụ mà không chuyển sang hình thức sử dụng chính thức trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.
  • Tạm ngừng
   • Lạc Việt có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với dịch vụ trong các trường hợp sau:
    • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng dịch vụ sau khi Lạc Việt đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 15 ngày.
    • Lạc Việt cho rằng dịch vụ đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng gây nguy hại tới Lạc Việt và những người khác.
  • Chấm dứt thỏa thuận
   • Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:
    • Lạc Việt đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Lạc Việt theo quy định tại Điều 7 của thỏa thuận này.
    • Lạc Việt đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
    • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận sử dụng cho Lạc Việt bằng văn bản.
    Lạc Việt không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Lạc Việt chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 30 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.
 • Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
  • Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì phát sinh, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất và ký kết thành văn bản bổ sung. Văn bản bổ sung này là phần không thể tách rời của thỏa thuận.
  • Trong trường hợp hai bên nảy sinh tranh chấp và không thể tự giải quyết được thì cùng đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng mà hai bên bắt buộc phải tuân thủ.
 • Điều khoản khác
  • Bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các Bên, và các phần còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.
  • Trường hợp một trong hai Bên có sự phân chia, hợp nhất, đổi tên, chuyển địa điểm thì Thỏa thuận này vẫn tiếp tục có hiệu lực đối với sự thay đổi đó.